இந்த வருடம் சபரிமலை புதிய மேல்சாந்தி

  

 

சபரிமலை  புதிய மேல்சாந்தியாக  மகேஷ் பி.என்,  மாளிகைபுரம் மேல்சாந்தியாக  

முரளி நம்பூதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.